Відповідаємо на запитання підприємців

Оподаткування для нарахування ПДВ та ЄП

Що є базою оподаткування для нарахування ПДВ та ЄП під час продажу Основного засобу по договірній (оціночній вартості), яка є нижчою за його балансову (залишкову) вартість у платника Єдиного податку 3 група 3%?ПДВ


Під час визначення бази оподаткування слід враховувати вимоги норми (п. 188.1 ПКУ) — базою для нарахування ПДВ при постачаннях необоротних активів є їх балансова (залишкова) вартість за даними бухобліку, що склалася на початок звітного періоду, протягом якого здійснюються такі операції. На різницю між договірною вартістю й балансовою (залишковою) вартістю додатково складають окрему податкову накладну, яку не надають покупцеві.

Таким чином, під час продажу ОЗ за ціною, що є нижче чим його балансова (залишкова) складаються дві податкові накладні:
перша- податкова накладна складається у загальному порядку. на суму реалізації за договірною вартістю;
друга — податкова накладна складається на суму перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до ст. 188 і ст. 189 ПКУ, над фактичною ціною постачання.


Єдиний податок 3%


Платники єдиного податку 3 групи у відповідності до п. 292.2 ПКУ повинні дотримуватись спецправила оподаткування операцій із продажу основних засобів, а саме дохід який оподатковується єдиним податком за ставкою 3% визначають як:
суму коштів, отриманих від продажу таких основних засобів — якщо проданий основний засіб експлуатувався менше року (12 календарних місяців);
різницю між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу, — якщо проданий основний засіб експлуатувався понад рік.
Таким чином, під час продажу ОЗ за ціною, що є нижче чим його балансова (залишкова) базою оподаткування єдиним податком 3% буде:
— для ОЗ які експлуатувалися менше 12 місяців — фактично отримані грошові кошти, незважаючи на продаж за ціною реалізації нижчою за балансову (залишкову);
— для ОЗ які експлуатувалися більше 12 місяців — позитивна різниця між отриманою сумою і залишковою балансовою вартістю, тобто цьому випадку нульова.

Звертаємо увагу!
Погоджуються із цим і фахівці ДФСУ про що свідчить їх роз’яснення з категорії 108.05 розділу «Запитання — відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua).