Відповідаємо на запитання підприємців

Договір купівлі-продажу між двома фізичними особами, який підлягає нотаріальному посвідченню

Як провести розрахунки?


Розрахунки між фізичними особами за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню на суму, яка перевищує 50 000 гривень, можуть здійснюватися, зокрема, шляхом:

а) переказу коштів з поточного рахунку фізичної особи — покупця (далі - Покупець) на поточний рахунок фізичної особи — продавця (далі - Продавець).
Покупець ініціює переказ коштів з поточного рахунку за допомогою платіжних інструментів, визначених Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22, зокрема платіжного доручення, а також електронного платіжного засобу (платіжної картки);

б) внесення та/або переказ коштів на окремий поточний рахунок нотаріуса.
При такому здійсненні розрахунків кошти, які попередньо зараховані Покупцем на окремий поточний рахунок нотаріуса, належать Покупцю до завершення процедури нотаріального посвідчення договору. Після посвідчення договору купівлі-продажу, кошти перераховуються нотаріусом на відповідний рахунок Продавця. Кошти, зараховані на окремий поточний рахунок нотаріуса не можуть бути використані на інші цілі, ніж зазначені в договорі купівлі-продажу ні нотаріусом, ні Покупцем;

в) відкриття фізичною особою вкладного (депозитного) рахунку на користь третьої особи.
Порядок відкриття вкладного (депозитного) рахунку однією фізичною особою на користь третьої особи визначено пунктом 10.7 глави 10 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами).
Покупець може відкрити в банку вкладний (депозитний) рахунок на користь Продавця для зарахування на цей рахунок коштів в сумі, обумовленій договором купівлі-продажу. До набуття Продавцем, на користь якого відкрито вкладний (депозитний) рахунок, прав вкладника ці права належать Покупцю, який відкрив вкладний (депозитний) рахунок. Розпорядження коштами за вкладним (депозитним) рахунком Продавця, на ім'я якого відкрито рахунок, здійснюється лише після пред’явлення ним до банку підписаного сторонами та нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу, а також здійснення банком його ідентифікації та верифікації.

г) застосування акредитивної форми розрахунків (покритого безвідкличного акредитиву).
Переваги такого здійснення розрахунків полягають у тому, що Продавець зможе отримати кошти за умови пред’явлення підписаного сторонами та нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу без будь-яких відкладальних умов;

ґ) внесення готівки на поточний рахунок Продавця.
Якщо сума розрахунку між фізичними особами за договором купівлі-продажу, який підлягає нотаріальному посвідченню, перевищує 50 000 гривень, в безготівковій формі здійснюються всі розрахунки на загальну суму договору незалежно від розміру кожного платежу.