Відповідаємо на запитання підприємців

Які документи необхідно запросити при прийнятті працівника на роботу?

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договорую. Який оформляється наказом чи розпорядженням власника. Обов’язкове надання повідомлення контролюючим органам.

При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати
1. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу,
& до документів, які підтверджують особу та громадянство виборця, як зазначено у статті 8 Виборчого кодексу України, окрім паспорта громадянина України належать:
— тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України);
— картка (довідка) установи кримінально-виконавчої системи, що повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотографію особи, підпис керівника та печатку установи (для осіб, які перебувають в установах кримінально-виконавчої системи);
— військовий квиток (для військовослужбовців строкової служби).
— паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
— дипломатичний паспорт;
— службовий паспорт.

2. Трудову книжку (у разі наявності). При укладенні трудового договору громадянин, який вперше приймається на роботу, має право подати вимогу про оформлення трудової книжки.

3. Або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування — Витяг з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (запит на отримання витягу можливо подати особисто через Портал електронних послуг Пенсійного фонду або особисто в відділені Пенсійного фонду за місцем прописки).

4. У випадках, передбачених законодавством, — також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я, відповідний військово-обліковий документ та інші документи — Надаються у разі передбачення Наприклад, законодавством встановлено необхідність проходження попереднього (до прийняття на роботу) медичного огляду для осіб віком до 18 років, осіб, які приймаються на важкі роботи та роботи, де є потреба в професійному доборі, роботи, пов’язані з обслуговуванням населення (тому прийняття на роботу таких осіб здійснюється тільки після надання ними документа про результати попереднього медичного огляду з висновком про можливість виконувати запропоновану роботу).