Новости

Штрафи за порушення операцій з касовим апаратом

Штрафи за порушення операцій з касовим апаратом

Штрафні санкції за порушення проведення розрахункових операцій за товари (послуги), встановлені в статті 17, та 20 Розділу V Закону України Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг № 265/95-ВР від 06.07.1995р, в редакції від 01.08.2020р


Застосовуються до всіх суб'єктів господарювання, їх господарських одиниць та представників (уповноважених осіб) суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі (платіжними картками, платіжними чеками, жетонами тощо)


Непроведення або проведення розрахункових операцій на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг)
Невідповідності на місці проведення розрахунків суми готівкових коштів сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО, або загальній сумі продажу за РК, виданими з початку робочого дня
Невидача (в паперовому вигляді та/або електронній формі) відповідного розрахункового документа
Проведення розрахункової операціїї без використання розрахункової книжки на окремому господарському об'єкті такого суб'єкта господарювання:
у розмірі більше ніж на 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (в 2020 році 472,30 грн)
Відповідальність
вчинене вперше 100% вартості проданих з порушеннями, товарів (робіт, послуг)
за кожне наступне 150% вартості проданих з порушеннями, товарів (робіт, послуг)


Тимчасово, до 1 січня 2021 року, санкції, визначені п. 1 ст. 17 Закону, застосовуються в таких розмірах:

за порушення, вчинене вперше 10% вартості проданих, товарів (робіт, послуг);
за кожне наступне 50% вартості проданих з порушеннями, товарів (робіт, послуг)
Здійснення розрахункових операцій без використання, або використання незареєстрованих належним чином Книг обліку РО та/або Розрахункових книжок.
Порушення порядку використання або не зберігання протягом встановленого строку Книги обліку РО та/або Розрахункових книжок
Відповідальність
0 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн)


Не надрукування або не створення в електронній формі на РРО та/або програмних РРО контрольної стрічки.
або спотворення даних про проведені розрахункові операції, інформація про які міститься на такій контрольній стрічці
Відповідальність
30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн)


Проведення розрахункових операцій через РРО та/або програмних РРО без використання режиму попереднього програмування найменування кожного товару, який не є підакцизним, та/або послуги, ціни товару (послуги) та обліку їх кількості
Відповідальність
5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн.)


Проведення розрахункових операцій через РРО та/або програмних РРО без використання режиму попереднього програмування найменування кожного підакцизного товару із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, ціни товару та обліку його кількості
Відповідальність
300 оподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100 грн)


Порушення встановленого пунктом 1 статті 9 порядку проведення розрахунків через каси підприємств, установ і організацій, в яких ці операції повинні проводитися з оформленням Прибуткових і Видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій у встановленому порядку.

Порушення порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті
Відповідальність
20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн)


Застосування при здійсненні розрахункових операцій РРО, в конструкцію чи програмне забезпечення якого внесені зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника
Відповідальність
300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100 грн)


Неподання до контролюючих органів звітності, пов’язаної із застосуванням РРО, РК та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з РРО та/або програмних РРО через дротові або бездротові канали зв’язку в разі обов’язковості її подання.
Відповідальність
30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 рн)


За реалізацію товарів, які не обліковані у встановленому порядку, та/або не надали під час проведення перевірки документи, які підтверджують облік товарів, що знаходяться у місці продажу (господарському об'єкті).
Відповідальність
Фінансова санкція у розмірі подвійної вартості таких товарів, які не обліковані у встановленому порядку, за цінами реалізації, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (170 грн)

Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб — підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість (крім тих, які здійснюють діяльність з реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння).